top of page

Tjänster

Vi erbjuder webbaserade flexibla programvaror, vilket möjliggör för Er som kund att själva utföra valda delar av ekonomifunktionen, t.ex. fakturering.


 

Bokföring och övriga redovisningstjänster

 

Bokföring av affärshändelser enligt Bokföringslagen.


Rapportering av moms, skatter och sociala avgifter till Skattemyndigheten.

 

 

Ekonomipersonal att hyra

Vi kan avlasta er ekonomiavdelning helt eller delvis, för kortare eller längre tid. Vi utför jobbet hos er i er programvara eller hos oss.

 

Bokslut och årsredovisning

 

Upprätta delårs- och årsbokslut för samtliga bolagsformer.

Upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen.

 

Löneadministration

Vi sköter er löneadministration med allt från lönekörning, reseräkningar och utskick
av lönespecar till statistikunderlag och framtagande av kontrolluppgifter.

Deklaration och övrig skatterådgivning

Upprätta inkomstdeklaration för bolaget och dess ägare.

Rådgivning för att skattemässigt kunna fatta rätt beslut i rätt tid.

bottom of page